23-03-2013

Hội chợ triển lãm VIETBUILD 2013 tại TP. Hồ Chí Minh

SẮT RÈN BẠCH HẢI tham gia hội chợ triển lãm Vietbuilt 2013 tại TP. Hồ Chí Minh (13/6 - 17/ 6/ 2013)

25-07-2012

Hội chợ triển lãm VIETBUILD 2012 tại TP. Hồ Chí Minh

SẮT RÈN BẠCH HẢI tham gia hội chợ triển lãm Vietbuilt 2012 tại TP. Hồ Chí Minh (13/09 - 17/09/2012)

25-07-2012

Hội chợ triển lãm Vietbuilt 2011 tại TP. Hồ Chí Minh

SẮT RÈN BẠCH HẢI tham gia hội chợ triển lãm Vietbuilt 2011 tại TP. Hồ Chí Minh (02/07 - 06/07/2011)

home top back

Chuyên thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt cửa cổng, hàng rào, ban công, cầu thang sắt rèn theo phong cách cổ điển và bán cổ điển